Hlasování mimo shromáždění – per rollam

By on 10.12.2018 in Oznámení výboru

Vážení obyvatelé domu,

jak jste si mnozí z Vás mohli všimnout, ani druhé shromáždění v uplynulých dvou měsících nebylo bohužel usnášeníschopné. Důvody a příčiny nebudeme v tomto příspěvku jakkoliv komentovat. Věříme však, že mnozí účastníci shromáždění si dostatečný obrázek udělali sami.

Snahou výboru SVD Skuteckého je v každém případě i nadále řešit akutní záležitosti, mezi které pokládáme především havarijní stav vstupních portálů. Není týden, kdy by jsme nepřijali podnět od někoho z vlastníků na stávající stav. Druhým trnem v patě je osvětlení ve společných částech objektu, kdy taktéž neustále řešíme výpadky, prasklé žárovky nebo intenzivní svícení během celého dne.  V neposlední řadě nutnost podepsat smlouvu s novou správcovskou firmou, neboť se stávající společností DOSPRA, spol. s r.o.  končí vzájemná spolupráce z důvodu dlouhodobé nespokojenosti výboru SVD k realizovaným činnostem viz. zápisy z výborových schůzí.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli sáhnout k hlasování mimo shromáždění prostřednictvím tzv. per rollam. Vlastníci do svých schránek obdrželi hlasovací lístek s výše uvedenými body, které byly součástí shromáždění 22.11.2018, tj. všechny podklady k rozhodnutí jsou k nalezení na webových stránkách zde.

Tento hlasovací lístek odevzdejte nejpozději do konce roku, tj. 31.12.2018 osobně předsedovi SVD Janu Zítkovi eventuálně paní Kabrhelové a panu Holáňovi , kontakt je součástí tohoto lístku stejně tak místo – “schránka ve vchodě 1383”, na kterém můžete tento lístek odevzdat. 

Všechny odevzdané hlasy budou následně spočítány a výsledek bude zveřejněn do 14 dnů prostřednictvím zápisu vč. informace, kdo daný lístek neodevzdal.

Děkujeme za Váš zájem řešit stávající situaci.

Pokud jste hlasovací lístek neobdrželi nebo byl ztracen, můžete si ho stáhnout níže: