Obecné informace o SVD

Správcovská firma: DOSPRA, spol. s r.o.
Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379-1383
IČ: 039 36 058
Adresa: Skuteckého 1382, Praha 17-Řepy 163 00
Datová schránka: 2zd9edp
E-mail: svd@skuteckeho.cz
Číslo bankovního účtu: 2200825508/2010
Datum založení SVD: 23. dubna 2015

Složení výboru SVD

Ing. Pavol Seman  – Člen výboru
Eva Hanzalová  – Člen výboru

Kontakty na BD
Web: www.druskula.cz
E-mail: podatelna@druskula.cz

Aktuální stanovy jsou k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

PLNÁ MOC ke stažení

ZMOCNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE ke stažení

  • Oficiální e-mailová schránka Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379-1383 je svd@skuteckeho.cz, za e-maily doručené jinam, výbor SVD nebere zodpovědnost a bere je jako nedoručené! Důvod k nalezení zde.
  • V případě požadavku na změnu v Evidenčním listě, použijte níže uvedený změnový list, který vytiskněte, vyplňte a zašlete na vladimir.sara@dospra.cz a v kopii na svd@skuteckeho.cz. Hlásit je třeba změna počtu osob v užívané jednotce, změna záloh (navýšení, snížení ) na SV, TUV, Teplo. >>> Změnový list <<<
  • Pokud jste nějakým nedopatřením ztratili nebo neobdrželi Váš evidenční list, vyžádejte si ho prostřednictvím naší správcovské společnosti Dospra na vladimir.sara@dospra.cz.
  • Jste-li nový vlastník a doposud neznáte přístupové údaje na www.skuteckeho.cz/dokumenty, je možné si je kdykoliv písemně vyžádat na svd@skuteckeho.cz, nebo se osobně zeptat jakéhokoliv člena výboru SVD. Heslo taktéž automaticky obdržíte např. společně s pozvánkou na shromáždění vlastníků.
  • Výbor SVD pravidelně zasedá každé pondělí od 19:00 hod. v kanceláři SVD ve vchodě 1382. Máte-li zájem o účast na výboru, nebo chcete-li nahlédnout do dokumentace, neváhejte se na nás obrátit. Poprosíme Vás, aby jste nám dali vědět s předstihem informaci o Vaší účasti, tak abychom stihli pro Vás připravit Vámi požadované dokumenty. Děkujeme.