Reklama střechy – OPRAVENO

By on 28.12.2018 in Oznámení výboru

Vážení obyvatelé domu,

rád bych Vás informoval, že společnost Sarnaroof, s.r.o. v posledních dvou týdnech realizovala na ploché střeše našeho bytového domu opravy v rámci reklamačního řízení. Toto reklamační řízení výbor SVD zahájil na základě zpracovaného znaleckého posudku,  který si výbor SVD nechal zpracovat z podnětů vlastníků, u kterých docházelo pravidelně k zatékání srážkových vod do bytových jednotek.

Níže si dovolujeme přiložit předávací protokol.

Seznam provedených činností v rámci reklamace:

  • Oprava střechy na výtahové strojovně 1381
  • Dokotvení obvodu střechy
  • Oprava nedovarků ve spojích
  • Doplnění krycí lišty na svislé izolaci
  • Přetmelení kruhových prostupů
  • Doplnění krytek odvětrávání na fasádě u výškového rozdílu střech