Reklamace ploché střechy – DNES budou zahájeny opravy

By on 19.11.2018 in Oznámení výboru

Vážení obyvatelé domu,

rádi bychom Vás informovali, že dne 3.října 2018 jsme zaslali již druhou oficiální reklamaci na střešní krytinu našeho objektu na společnost Sarnaroof s.r.o. – Reklamace střechy Skuteckého. Reklamaci jsme tentokrát podali na základě zpracovaného znaleckého posudku – Posouzení ploché střechy bytového domu od společnosti Znalecký ústav DEKPROJEKT  s.r.o. .

DNES od 14:30 by měly být zahájeny sanační práce, které by měly napravit nedostatky plynoucí z tohoto posudku.

Za výbor SVD Skuteckého předseda Jan Zítko