Shromáždění Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 – 1383 dne 24.1.2019

By on 08.1.2019 in Oznámení výboru

Výbor​​ Společenství​​ vlastníků​​ domu​​ Skuteckého ​​1379​​-1383

(se sídlem Skuteckého 1382/10, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 039 36 058)

svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků

shromáždění vlastníků jednotek

Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379-1383, Skuteckého 1382/10, 163 00 Praha 6 – Řepy

které se uskuteční dne:

25.​​6.​​2019 ​​od ​​18:00​​hod.

v tělocvičně SVJ Skuteckého, vchod 1379 ve sklepní části u výtahu , Praha 6 – Řepy.

 

Program ​​shromáždění:

  1. Zahájení shromáždění.
  2. Kontrola usnášeníschopnosti shromáždění.
  3. Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  4. Volba profesionálního člena výboru SVD.
  5. Schválení rozpočtu na rok 2019.
  6. Schválení plánu oprav.
  7. Schválení výměny vstupních portálů.
  8. Diskuze a závěr.

Veškerá dokumentace ke shromáždění “přílohy k jednotlivým bodům, navrhovaná usnesení” a plné moci/zmocnění jsou k dispozici na webových stránkách společenství SVD Skuteckého na adrese: www.skuteckeho.cz.

V Praze 5. června  2019

Výbor

SVD Skuteckého 1379-1383

 

Nemůžete-li se osobně zúčastnit, prosíme o udělení plné moci kterékoliv jiné osobě na základě vzoru plné moci, která nemusí mít ověřený podpis. Zmocňují-li manželé/spoluvlastníci třetí osobu, je nutný podpis na plné moci obou manželů/všech spoluvlastníků. Vyplněný formulář plné moci, opatřený podpisem obou manželů/všech spoluvlastníků, prosíme, předejte svému zmocněnci.

Zmocnění je nutné u manželů (byt je součástí SJM) nebo spoluvlastníků, kdy se účastní pouze jeden z manželů/ spoluvlastníků. (viz příloha „Zmocnění společného zástupce“). Toto zmocnění platí do písemného odvolání.