Vize a směrování výboru SVD Skuteckého

Vážení vlastníci domu,

dovolte nám Vás zde informovat o tom, jakým směrem by se výbor rád v příštích letech ubíral a čeho bychom rádi v rámci své činnosti pro výbor chtěli dosáhnout a to ať již v oblasti fungování výboru, investic do budovy či pravidelných údržeb.

Na začátek, než zde začneme jmenovat konkrétní plány, bychom rádi zmínili, že výbor SVD Skuteckého určitě není všemohoucí a v samotném důsledku bude vždy záležet, jak se k předkládaným plánům postavíte vy, neboť jedině jednotliví vlastníci tvoří svými hlasy nejvyšší kontrolní orgán tj. shromáždění, které může dát výboru SVD zelenou k tomu, aby se plány začaly uskutečňovat v reálné činy. Naším prioritním cílem však bude vyvíjet takovou aktivitu, aby shromáždění vlastníků měla vždy z čeho vybírat a co schvalovat. Dlouhá léta nečinnosti se již v dostatečné míře podepsali na stavu, v jakém se nacházíme nyní a chceme-li zamezit dalším nezvratným změnám na našem majetku, je třeba začít schvalovat rekonstrukce a investice a především pak zlepšit komunikaci výboru SVD směrem k Vám.

Z tohoto důvodu si výbor nastavil dva prioritní cíle a tím je transparentnost vyvíjených činností a pak již výše zmíněná komunikace. Výboru se v posledních měsících podařilo zveřejnit značnou část dokumentů, jako jsou výborové zprávy, zprávy z kontrolní komise, smlouvy s našimi dodavateli a účetní uzávěrky vč. příloh. Rádi bychom v tomto nasazení pokračovali a brzy například pravidelně zveřejňovali měsíční reporty o hospodaření. V rámci operativního řešení Vašich požadavků vznikla na našich stránkách přehledná tabulka, kterou se snažíme pravidelně aktualizovat, díky čemuž máte vždy aktuální informaci o stavu Vámi nahlášeného požadavku.

Věříme, že díky pravidelnému uveřejňování dokumentace a informování o probíhajících činnostech prostřednictvím webových stránek a nástěnek, vzbudíme Vaši důvěru a ochotu účastnit se společných jednání o budoucnosti našeho bytového domu Skuteckého 1379-1383.

A jaký je tedy plán oprav pro následující roky?

Letos na podzim 2018 bychom rádi provedli rekonstrukci osvětlení ve společných prostorách domu. LED osvětlení s požárními prvky na senzor pohybu, taková je naše představa. Bližší technická specifikace bude představena na nejbližším shromáždění tj. v polovině října 2018. Zároveň vznikla komise pro výběr vstupních portálů vč. zvonků a poštovních schránek, která aktuálně vyhodnocuje dotazníky distribuované během letošního léta. Tato komise by měla představit návrhy ke sválení taktéž na příštím shromáždění, realizaci očekáváme na jaře 2019. Společně s  výměnou vstupních portálů bychom rádi realizovali výmalbu společných prostor, především pak z hygienických důvodů, odhad jaro/léto 2019. Zároveň Vás tímto informujeme, že byl zadán posudek na celkový technický stav budovy, jehož součástí je již nyní dostupné termovizní měření, které “brzy zveřejníme”. Tyto dokumenty by se měly stát hlavními podklady pro rozhodnutí, zda-li se vydáme cestou celkové revitalizace objektu nebo cestou dílčích oprav. Předpokládaný termín tohoto rozhodnutí je na shromáždění v průběhu léta 2019. Zároveň by jsme rádi na tomto shromáždění zjistili, zda-li by byl zájem o řešení vlastního vytápění za pomocí zbudování plynové kotelny.

Máte-li k jakékoliv části své připomínky nebo nápady, neváhejte nás kontaktovat na svd@skuteckeho.cz.

Děkujeme!

Za výbor SVD Skuteckého předseda Jan Zítko