Zápis ze shromáždění ze dne 25.října 2018

By on 16.11.2018 in Oznámení výboru

Vážení sousedé,

dáváme tímto na vědomí, že kompletní zápis z uskutečněného – shromáždění Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 – 1383 ze dne 25. října 2018 je k dispozici na webových stránkách. Zápis je k nalezení v Dokumentech v sekci Shromáždění zápisy a podklady.

Doporučujeme si všimnout kromě zápisu taktéž přílohy “Pověření k zastupování Bytového družstva Skuteckého – Laudova” především pak textu na konci. Ve výboru SVD si klademe tedy otázku, zda-li skutečně představenstvo BD vystupuje ve prospěch všech členů BD rovnoprávně, když s takovou plnou mocí nakráčí na shromáždění vlastníků Skuteckého. Názor ať si udělá každý sám…

Děkujeme Vám za účast na tomto shromáždění a věříme, že 22. listopadu se ledacos vysvětlí.

Děkujeme taktéž za Vaši podporu!

Za výbor SVD, předseda Jan Zítko

Upozornění: heslo jste již v minulosti obdrželi do svých schránek, v případě potřeby nás však neváhejte kontaktovat na svd@skuteckeho.cz.